Μισός αιώνας εμπειρίας και καινοτομίας στις κατασκευές

Αναλαμβάνουμε

 • Εξειδικευμένες κατασκευές
 • Μαρμάρινες κατασκευές
 • Γυάλλινες κατασκευές
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Χωροδικτυώματα
 • Λιμενικά έργα
 • Προβλήτες
 • Θέατρα
 • Κερκίδες σταδίων
 • Κατασκυεή εκθεσιακών χώρων
 • Περιστρεφόμενες Πόρτες
 • Σκάλες
 • Κουπαστές
 • και άλλα πολλά