Σκάλα στο One Kleomenous
Σκάλα στο One Kleomenous
Σκάλα στο One Kleomenous
Σκάλα στο One Kleomenous
Αστήρ Παλάς Συντάγματος
Αστήρ Παλάς Συντάγματος
Αστήρ Παλάς Συντάγματος
Μέγαρο Μουσικής
Κρεμαστή 3όροφη γυάλινη σκάλα σε οικεία στην Ρόδο (Τα πρώτα γυάλινα αυτοφερόμενα σκαλοπάτια στην Ελλάδα)
Κρεμαστή 3όροφη γυάλινη σκάλα σε οικεία στην Ρόδο (Τα πρώτα γυάλινα αυτοφερόμενα σκαλοπάτια στην Ελλάδα)
Κρεμαστή 3όροφη γυάλινη σκάλα σε οικεία στην Ρόδο (Τα πρώτα γυάλινα αυτοφερόμενα σκαλοπάτια στην Ελλάδα)
Σκάλα Ασφαλείας στο Ερρίκος Ντυνάν
Σκάλα Ασφαλείας στο Ερρίκος Ντυνάν
Σκάλα Ασφαλείας στο Ερρίκος Ντυνάν
Σκάλα Ασφαλείας στο Ερρίκος Ντυνάν
Ίδρυμα Θεοχαράκη
Ίδρυμα Θεοχαράκη
Ίδρυμα Θεοχαράκη
Ίδρυμα Θεοχαράκη
Ίδρυμα Θεοχαράκη
Ίδρυμα Θεοχαράκη
Ίδρυμα Θεοχαράκη
Ίδρυμα Θεοχαράκη
Ίδρυμα Θεοχαράκη
Σκάλα και στηθαίο στην Πολιτεία, Κηφισιά
Σκάλα και στηθαίο στην Πολιτεία, Κηφισιά
Σκάλα και στηθαίο στην Πολιτεία, Κηφισιά
στην Κω
στην Γλυφάδα
στην Γλυφάδα
στην Γλυφάδα
στην Γλυφάδα
Διαμόρφωση γεφυρωμένης εισόδου στην Daikin Ρόδου
Διαμόρφωση γεφυρωμένης εισόδου στην Daikin Ρόδου
Σκάλα και στηθαίο σε εφοπλιστικό γραφείο στον Πειραιά
στο ΚΟΝΑ ΚΑΪ (Ledra Mariott Συγγρού)
Σκάλες και Κουπαστές
Σκάλες και Κουπαστές
Σκάλες και Κουπαστές
Σκάλες και Κουπαστές