Πρωτοποριακός τρόπος ορθομαρμάρωσης σε κτίριο με ειδικό τρόπο ανάρτησης:

One Kleomenous


One Kleomenous
One Kleomenous

Ταυτόχρονη ορθομαρμάρωση και σκυροδέτηση χωρίς σκαλωσιά εσωτερικά του κτιρίου με οριζόντια ολίσθηση για πρώτη φορά στον κόσμο:

Κτίριο Ζαρμπή
Κτίριο Ζαρμπή
Κτίριο Ζαρμπή
Κτίριο Ζαρμπή
Κτίριο Ζαρμπή