Γλυπτό Χρύσας στο Μέγαρο Μουσικής
Γλυπτό Χρύσας στο Μέγαρο Μουσικής
Γλυπτό Χρύσας στο Μέγαρο Μουσικής
Γλυπτό Χρύσας στο Μέγαρο Μουσικής