Κατεστραμένη ακτογραμμή


"Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διάβρωσης των ακτογραμμών"

Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διάβρωσης των ακτογραμμών αλλά και των κρηπιδωμάτων των λιμανιών της Ελλάδας, το οποίο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Έτσι η αντιμετώπισή του κρίνεται αναγκάια. Έχοντας πολυετή εμπειρία στο υγρό στοιχείο και έπειτα από πολλές επιτυχείς κατασκευές, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις σε διαφράγματα, κρηπιδώματα, μεγάλα κεσόν για κατασκευή μοντέρνων λιμανιών αλλά και υποθαλάσσιες σήραγγες με πλωτά καλούπια - μηχανήματα. Οπότε είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας τα εξής:

Καινοτόμες λύσεις στην επισκευή κρηπιδωμάτων με αδιατάρακτη και προστατευμένη θεμελίωση σε βάθος που απαιτείται, έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται οι συνεχείς υποσκαφές και να υπάρχει δυνατότητα εκβάθυνσης χωρίς πρόβλημα εκ νέου υποσκαφής.
Επίσης μπορούμε να προσφέρουμε προστασία των ακτογραμμών από την διάβρωση που καταστρέφει υποδομές και στερεί ζωτικού χώρου σε παραδοσιακούς οικισμούς, εφαρμόζοντας την καινοτομία των πλωτών καλουπιών-μηχανιμάτων, κατασκευάζουμε κρηπιδώματα, μώλους και ενεργειακούς κυμματοθραύστες (ολόσωμους ή κυψελωτούς). Έχοντας υπ' όψην το πρόβλημα διάβρωσης ευαίσθητων πολιτισμικών χώρων όπως μεσαιωνικά κάστρα και λιμάνια, είμαστε σε θέση να προβούμε στις απαραίτητες επισκευαστικές ενέργειες (θεμελιώσεις).

Συνοψίζοντας τα ωφέλη των παρεμβάσεων, όσον αφορά τις ακτογραμμές παρέχουμε τη δυνατότητα προστασίας τους δίνοντας ταυτόχρονα τον απαιτούμενο χώρο στους δημότες και τους επισκέπτες για άνετη και ασφαλή διαμονή μακριά από τους αυτοκινητόδρομους, δημιουργώντας επίσης νέους χώρους για τους λουόμενους. Τα λιμάνια μπορούν να επωφεληθούν από την περαιτέρω εκβάθυνση μέσω της προσέλευσης μεγάλων κρουαζιερόπλοιων. Επίσης μετά το πέρας των επισκευών, εξαλείφεται ο προυπάρχων κίνδυνος κατάρευσης των κρηπιδωμάτων

Μερικά βίντεο σχετικά με το θέμα: